Islam is beautiful (Islam Itu Indah)

Islam itu indah
Islam itu menyenangkan
Islam itu menghormati orang lain
Islam adalah kebahagiaan
Islam adalah kasih sayang
Islam adalah keselamatan

Komentar