Renungan Imam Syafi'i

Sebuah renungan dari Imam Syafi'i :

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺎﻭﺍﻋﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﻪ .. ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ..
ﺍﺣﻔﻆ ﻟﺸﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻳﺪﻧﺴﻪ .. ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺪﻧﺲ .. ﻛﺤﺎﻣﻞ ﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ .. ﻭﺛﻮﺑﻪ ﻏﺎﺭﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺟﺲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺲ ..
ﺗﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ .. ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺒﺲ .. ﺭﻛﻮﺑﻚ ﺍﻟﻨﻌﺶ ﻳﻨﺴﻴﻚ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﻋﻠﻰ .. ﻣﺎ
ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﻭ ﻣﻦ ﻓﺮﺱ .. ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﻭﻟﺪ .. ﻭﺿﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺗﻨﺴﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺱ ..

Wahai sang pencerah manusia padahal ia lupa akan perbuatannya...
­ Wahai orang yang menghitung
umur dengan nafsunya... jagalah ubanmu dari kotoran yang menodai... ingatlah...warn­a putih itu
rentan terhadap kotor ...

Bagaikan pembawa pakaian pakaian kotor orang-orang untuk
membilasnya... sementara pakaianmu sendiri tenggelap berlumuran kotor dan najis... kau mencari
selamat namun tidak mengarungi jalannya.. ingatlah perahu tidak akan berlayar diatas tanah
kering... ingatlah...tung­ganganmu sebuah "keranda" akan membuatmu lupa terhadap kendaraanmu
baik berupa bagal (Keledai) maupun kuda.. besok di hari kiamat..dan himpitan kuburan akan
membuatmu lupa dari malam pengantin.